| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2017, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 1. až 2. 6. 2017.

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právo a politika: Tato sekce se uskuteční ve dnech 1. a 2. června 2017. Její obsahovou náplní je zkoumání průsečíků práva a politiky. Vzájemný vztah těchto oblastí se významným způsobem prolíná v diskuzích o problémech ustavující moci, suverenity, lidských práv i dělby moci. Fenoménem posledních let je rovněž problém tzv. soudcovské politiky. Nakolik můžeme právě soudy považovat za politické aktéry? Jak mohou rozhodovat o politických otázkách, když samy postrádají politickou legitimitu? Expanduje soudní složka moci do politiky, nebo je tomu spíše naopak?

Aktuální problémy právní teorie: Tomuto tématu je věnována samostatná konferenční sekce dne 2. června 2017. Do jejího obsahového rámce spadají aktuální problémy metodologie právní vědy (především interpretace práva), právní filosofie a sociologie, výuky právní teorie na právnických fakultách, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení k dispozici zdarma. Součástí konference je dne 1. 6. 2017 i večerní společenský program, který je však početně limitován na prvních 20 zájemců (kapacita této části programu již byla vyčerpána).

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 21. 5. 2017

Datum konání konference: 1. až 2. 6. 2017

Termín odevzdání textu do konferenčního sborníku: do 16. 7. 2017


nahoru