Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Příspěvek

Název příspěvku a jeho anotaci v českém a anglickém jazyce je třeba vyplnit v Registračním systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity do 7. 6. 2020. K odevzdání příspěvku rovněž využijte uvedený systém a při jeho zpracování se řiďte touto citační směrnicí. Přijímány jsou pouze původní a doposud neuveřejněné texty.

Výstupem z konference je recenzovaný sborník. Doporučený rozsah příspěvku, který je třeba odevzdat do 24. 7. 2020, činí 10 až 25 normostran. Musí obsahovat abstrakty a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Sborník vychází v elektronické formě zpravidla do půl roku od konání konference. Jednotlivé v něm obsažené příspěvky jsou též uveřejněny v příslušných platformách právních informačních systémů ASPI a Codexis, jakož i reprintovány na odborném portálu Právní prostor. Nejlepší odevzdané texty mohou být rovněž postoupeny do Časopisu pro právní vědu a praxi. V takovém případě však musí splňovat obsahové a formální požadavky vyžadované tímto časopisem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.