Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2020. Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právní stát a lidská práva: Tato sekce bude věnována právně-filosofickým východiskům právního státu a lidských práv, jakož i interpretačním a aplikačním problémům, které se pojí s jejich uplatňováním v praxi (zejména ústavních) soudů.

Aktuální problémy právní teorie: Do obsahového rámce této sekce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

Konferenční poplatek se nevybírá.

S ohledem na probíhající epidemii koronaviru se letošní ročník uskuteční distančně (prostřednictvím platformy MS Teams). Přihlášení účastníci si mohou zvolit, zda se budou konference účastnit v této formě, nebo jen přispějí do recenzovaného sborníku.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 7. 6. 2020

Datum konání konference: 11. až 12. 6. 2020

Termín odevzdání textu do konferenčního sborníku: do 24. 7. 2020

Recenzní řízení: do 31. 8. 2020

Lhůta pro zapracování připomínek recenzentů: do 21. 9. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.