| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2018, která se uskuteční v prostorách fakulty ve dnech 7. až 8. 6. 2018.

Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právo, ideologie a politická kultura: Tato sekce se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2018. Její obsahovou náplní je zkoumání vztahů mezi právem, ideologiemi a politickou kulturou. Zaměřena je mimo jiné na problémy, jakým způsobem se projevuje ideologie v činnosti soudů (zejména těch ústavních), nakolik jsou lidská práva ideologickým konceptem, jaké dopady má politická kultura na fungování klíčových ústavních orgánů.

Aktuální problémy právní teorie: Tomuto tématu je věnována samostatná konferenční sekce dne 8. června 2018. Do jejího obsahového rámce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

V rámci konference je možno mít pouze jedno vystoupení. Zařazení do čtvrteční části programu je ve výlučné kompetenci organizátorů a nelze si jej vyžádat.

Konferenční poplatek se nevybírá. Občerstvení k dispozici zdarma. Součástí konference je dne 7. 6. 2018 i večerní společenský program.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

 

 

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 27. 5. 2018 (resp. do vyčerpání limitu sta přihlášených účastníků)

Datum konání konference: 7. až 8. 6. 2018

Termín odevzdání textu do konferenčního sborníku: do 15. 7. 2018


nahoru