Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2022. Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Výzvy liberální demokracie: V současné době čelí liberální demokracie a s ní spojené koncepty (právní stát, lidská práva, ústavní soudnictví apod.) řadě různých tlaků. Cílem této sekce je jejich hlubší rozbor (zejména v užším kontextu svobody projevu, postavení soudnictví, výkonu pravomocí prezidenta republiky). Vybrané referáty se uskuteční dne 9. června. Otevřená část této sekce proběhne v následujícím dni.

Profesní etika právníků: Tato sekce se uskuteční dne 10. června. V jejím rámci proběhne křest stejnojmenné učebnice, vystoupení jejich autorů a pozvaných hostů.

Aktuální problémy právní teorie: Do obsahového rámce této sekce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií. Jedná se o otevřenou sekci, která se uskuteční dne 10. června.

V rámci konference je možno mít pouze jedno vystoupení. Předběžný harmonogram celé akce je k dispozici zde.

Konferenční poplatek činí 2.500 Kč (nebo 105 EUR) v případě registrace do 30. dubna 2022. Pokud se účastník registruje později, je mu účtován poplatek ve výši 3.500 Kč (nebo 145 EUR). Účastník bude po založení přihlášky v Registračním systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyzván emailem k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, kterou mu vystaví Obchodní centrum MU. Další instrukce obdrží elektronickou poštou. V případě neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Uvedené ceny jsou vč. DPH.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Časový harmonogram

Doba přihlašování: 1. 3. až 15. 5. 2022

Datum konání konference: 9. až 10. 6. 2022

Datum odevzdání písemné verze příspěvku: do 31. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.