| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Příspěvek

Příspěvek

Název příspěvku a jeho anotaci v českém a anglickém jazyce je třeba vyplnit v Registračním systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity do 21. 5. 2017. K odevzdání příspěvku rovněž využijte uvedený systém a při jeho zpracování se řiďte touto citační směrnicí. Přijímány jsou pouze původní a doposud neuveřejněné texty.

Výstupem z konference je recenzovaný sborník. Doporučený rozsah příspěvku, který je třeba odevzdat do 16. 7. 2017, činí 5 až 30 normostran. Sborník vychází v elektronické formě zpravidla do půl roku od konání konference. Jednotlivé v něm obsažené příspěvky jsou též uveřejněny v příslušných platformách právních informačních systémů ASPI a Codexis, jakož i reprintovány na odborném portálu Právní prostor. Nejlepší odevzdané texty mohou být rovněž postoupeny do Časopisu pro právní vědu a praxi. V takovém případě však musí splňovat obsahové a formální požadavky vyžadované tímto časopisem.


nahoru